Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023

DR.RATH...ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡ.2012 ( με ελληνικούς υπότιτλους)


H ομιλία του Dr Rath στις 30 Απριλίου 2012 στην Αθήνα.

Ποιος ο ρόλος των καρτέλ των φαρμάκων και του πετρελαίου. 

Η προσπάθεια τους να κατακτήσουν την Ευρώπη και τον κόσμο στο 1ο και 2ο παγκόσμιο πόλεμο.

Οι αποδείξεις. 

Οι ναζιστικές καταβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Βρυξελλών και η τρίτη προσπάθεια του καρτέλ να κατακτήσει την Ευρώπη και τον κόσμο.

Ο έλεγχος της υγείας και της ενέργειας. 

Η νέα μετάβαση και πως μπορούν οι λαοί να ανατρέψουν τα σχέδια τους.