Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΤΟ ΚΙΒΔΗΛΟ ΑΛΛΟΘΙ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ .....


Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΤΟ ΚΙΒΔΗΛΟ ΑΛΛΟΘΙ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  - Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ..

"Το κλίμα αλλάζει εδώ και 4,5 δις χρόνια και όχι από ανθρωπογενείς αιτίες. Το CO2 δεν είναι το πρόβλημα" 

ΑΥΞΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ!Η εικόνα ίσως περιέχει: φαγητό
Πριν καταλήξουμε σε χημικά σκευάσματα Σιδήρου είναι δόκιμο να γνωρίσουμε φυσικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε σταδιακά να αυξήσουμε τον Σιδηρο και τις αποθήκες του, χωρίς τις επιπλοκές στην υγεία από τη χορήγηση ζωικού ή συμπληρωματικού Σιδήρου.