Παραδοσιακοί θεραπευτές στο πέρασμα των αιώνων έχουν χρησιμοποιήσει το τζίντζερ ως θεραπεία για τους ασθενείς τους.