Η τέχνη του Τάντρα έχει αρχίσει να αποκτά τεράστια φήμη ως εμπειρία απόλαυσης, ωστόσο αρκετοί δεν γνωρίζουν αρκετά πράγματα γι' αυτό!