Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια νέα επιστήμη που θα αρνηθεί τη σημερινή επιστήμη της ανάλυσης και του τεμαχισμού.

 Μια περισσότερο ολιστική επιστήμη, που θα ξεφύγει από την εσφαλμένη αντίληψη ότι το αντικείμενο δεν επηρεάζει το υποκείμενο, μια παρανόηση που εδώ και δεκαετίες έχει γίνει αντιληπτή στο χώρο της κβαντοφυσικής. 

Μια νέα επιστήμη η οποία θα συνδεθεί με τη θρησκεία και τη φιλοσοφία για να καρποφορήσει μια νέα ολιστική αντίληψη του κόσμου."

Π.Μανίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου