Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΣΤΑ ΠΕΤΡΩΤΑ...Μια πολύ ευχάριστη είδηση και εξέλιξη από τα Πετρωτά Ορεστιάδας έχουμε τις τελευταίες ημέρες, αφού ξεκίνησαν οι εργασίες διάνυξης του λατομείου και εξόρυξης ζεόλιθου, από την εταιρία λαϊκής βάσης των κατοίκων του χωριού, Ζεόλιθος Πετρωτών ΑΒΕΕ “Ο Λιθοξόος”.


Είναι η πρώτη φορά μετά μετά από 6 και πλέον χρόνια, μετά το 2017 που ιδρύθηκε η εταιρεία λαϊκής βάσης με τη συμμετοχή των απανταχού Πετρωτιωτών και αφού υπήρξαν πολλά εμπόδια που ξεπεράστηκαν, που πλέον άρχισαν οι εργασίες απόληψης ζεόλιθου στην τοποθεσία “Σκάλες-Το Ρέμα”. Τα αποτελέσματα μάλιστα είναι πολύ ενθαρρυντικά μέχρι τώρα, γεμίζοντας αισιοδοξία τους κατοίκους του χωριού και όλους τους συμμετέχοντες στην εταιρεία λαϊκής βάσης. Σε μια περιοχή όπως το Τρίγωνο, με τα γνωστά πολλά προβλήματα και την έλλειψη ενδιαφέροντος από την Πολιτεία, η έναρξη εξόρυξης του ζεόλιθου από την εταιρεία που δημιούργησαν μοι απανταχού καταγόμενοι από τα Πετρωτά, μόνο ικανοποίηση και αισιοδοξία μπορεί να προκαλεί.


Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες, οι εργασίες διάνυξης λατομείου και εξόρυξης ζεόλιθου από την εταιρία Ζεόλιθος Πετρωτών ΑΒΕΕ “Ο Λιθοξόος” συνεχίζονται . Όπως είπε στο Evros-news.gr o Πρόεδρος της εταιρείας Βαγγέλης Σωτηρούδης, παλιός Πρόεδρος του χωριού και Α ντιδήμαρχος Τριγώνου,  αφού γίνε9ι εξόρυξη του ζεόλιθου θα μεταφερθεί στην Κομοτηνή όπου θα γίνει επεξεργασία του από εταιρεία με ειδίκευση σε αυτή την διαδικασία, με την οποία έχει γίνει συμφωνία. Στη συνέχεια τις παραγόμενες ποσότητες θα αρχίσει η Ζεόλιθος Πετρωτά Α.Β.Ε.Ε. «Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» να τις διαθέτει στο εμπόριο, ώστε να αρχίσουν τα έσοδα.


Να θυμίσουμε ότι εταιρεία ιδρύθηκε το 2017 έπειτα από πρωτοβουλία των κατοίκων του χωριού, τόσο των μόνιμων, όσο και όσων έχουν μεταναστεύσει στο εσωτερικό και εξωτερικό, κυρίως στη Γερμανία, οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι τη σπουδαιότητα του κοιτάσματος θέλησαν να το εκμεταλλευτούν στον τόπο εξόρυξης του και να αποτρέψουν τη μεταφορά και επεξεργασία του μακριά από τον τόπο τους, με όραμα την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναγέννηση του χωριού τους αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Πηγή